Lääne-Eesti  beebitekk

Mõõdud 130 x 130 cm
100%puuvill

Sall sündis koostöös Epp Maria Kokamäe ja Ellu sallide looja Helen Vaksiga.
Beebitekki kaunistab Uneingel, mida ümbritseb Pärnu rahvariideid ehtiv lillevanik.Teki keskosa kaunistab Uneingel, mille Epp Maria kujundas mõeldes oma lapselapsele, keda kaunis ingel igal õhtul magusale unele suigutaks. Nüüdsest on see ingel hea une toojaks kõikidele lastele. Epp Maria sõnul
on ingel läbi aegade olnud sõnumitoojaks, kes meid targalt ja õrnalt juhib ning kes meiega nii päeval kui öösel ühte sammu käib. Peaksime seda vaid oskama märgata. Uneinglit ääristab tekil kaunis lillemotiiv, mida Helen Vaks stiliseeris Lääne-Eesti vanasid tavasid järgides ning meeles pidades Epp Maria armastust selle erilise kandi vastu.
Tekil on kujundatud mitmeid tähenduslikke märke. Inglit kaitsevad kaheksa (vaimse alguse arv) kaksikristi (Kristuse sündi tähistav Petlemma täht), mis on just kui kasvanud nelja lilleväädi külge. Number neli tähistab terviklikkust ja ühtekuuluvust. Lehtedesse on peidetud meie rahvale tuntud kaheksakand, saagu sellest õnnetäht igale lapsele. Kujunduses kasutatud ringid on igaviku, päikese ja kuu sümboliteks. Muiste armastasid eesti naised väga tähenduslikku sümboolikat, geomeetriat, taime ning figuraalseid motiive. Läänemaal jaotati tihti teki pind nö keskväljakuks ja poordiks, mida eraldas üksteisest enamasti romb või siksakjoon. Ka Uneingli beebiteki keskosa kaunistab figuraalne kujund. Poordiks on siksak, mis on meie kavandis muutunud väljakasvavate lehtedega taimeväädiks.
Eesti talurahvas ilustas peamiselt neid esemeid, mis olid näha võõrale silmale või mis olid valmistatud kinkimiseks. Läänemaal kasutati palju lillemustreid, linnu-, looma- ja inimfiguure, mis olid inspireerivaks aineseks ka ümberkaudsetele vaibakudujatele. Erinevate kujunditega anti edasi sõnumeid, oma soove ja unistusi. Nendes peitus suur tähendus. Usuti, et nii tekib vägi, mis kaitseb kandjat. 19. sajandi kaunistused, mis lihtsustatud kujul segunesid õnnetoovate ja kaitsemaagiliste motiividega, ühtisid rahva mõttemaailma, usu, ebausu, tõrje- ja õnnistusmaagiaga ning kandsid endas meie inimeste esteetilisi elamusi. Lääne- Eestis kombineeriti omavahel geomeetrilisi ornamente kujundlik-jutustava sümboolikaga.
Toonid on inspireeritud 19. sajandil Lääne-Eestis kasutusel olnud värvigammast. Vanade
tavade kohaselt on beebitekk stiliseeritud ühesuunalisena, kõik kujundid taimemotiivid, inim- ja loomafiguurid on vaadeldavad traditsiooniliselt ühest suunast. Nii nagu vanasti, saab ka sellele tekile tikkida lapse nime.