Rakvere Vallavaliustus tellis tikitud sõbad, et tänada volikogu ja vallvalitsuse liikmeid koostöö ja panuse eest valla edu edendamisesse.